CURSO DE PERFECCIONAMENTO PROFESIONAL DO PERSOAL ADMINISTRATIVO DAS ENTIDADES LOCAIS - AF-72-2023- Deputación de Ourense