Preparación da fase teórica-escrita da oposición de promoción interna AP a C2 /AUX. Adtvo).- Deputación de Ourense